Sunday, May 3, 2015

De Sprængte Bilruder i Birkerød

I Birkerød var der i begyndelsen af 1960'erne store problemer på en bestemt strækning af Kongevejen, nemlig området ved Kajerød Bakke. Over en periode på et par uger, fik adskillige bilister ødelagt deres forruder blot ved at køre forbi her, og sagen blev taget så alvorligt at Justitsministeriet til sidst kom på banen og involverede Teknologisk Institut i opklaringen af fænomenet.

Flere forskellige teorier blev fremsat, blandt andet at sprængningerne skyldtes skud affyret fra soldater på Høvelte Kaserne. Dette blev dog hurtigt afvist som værende en mulighed, men eftersom der i mange af sagerne var huller som efter et projektil i forbindelse med de sprængte ruder, fortsatte spekulationerne om at eventuelle krybskytter kunne stå bag.Politiken, 11. februar 1963.

Den 10. februar 1963 var tallet oppe på 17 sprængte bilruder, hvoraf hele 4 var røget dagen forinden. På dette tidspunkt overvejede teknikerne blandt andet, om sprængningerne kunne skyldes særligt kraftige vibrationer fra bestemt modeller af DSB's MY og MX tog, der på det tidspunkt kørte parallelt med den berygtede strækning. Man havde tidligere set eksempler på at netop denne type tog havde ødelagt inventar på fabrikker m.m. alene ved forbikørsel, så det synes at være en oplagt mulighed.

DSB-tog af mærket MY 1145, fremstillet i slutningen af 1950'erne. En mulig årsag til de sprængte ruder?

Men hvorfor sprængte bilruderne lige netop på Kajerød Bakke, når der var strækninger hvor biler kørte endnu tættere på disse tog, hvor ingen lignende tilfælde var hændt? Der blev i den forbindelse bragt andre forslag på banen, både som supplement og som alternativ til toghypotesen, såsom ujævnheder på vejen eller særlige temperaturudsving. Hvor sandsynlige disse forklaringer er, vil jeg lade andre om at vurdere. Jeg har endnu ikke fundet nogen artikler der indeholder en officiel opklaring af fænomenet, men hvis og i så fald jeg skulle finde en sådan, vil jeg naturligvis bringe en opdatering.

Ellers er der vist kun tilbage at sige: Pas på derude. Især på bakken ved Birkerød.

No comments:

Post a Comment