Tuesday, May 26, 2015

En Mærkelig Grisling

Der blev kun lejlighedsvis bragt illustrationer i de danske aviser fra 1600 og 1700-tallet. Mange af de eksempler vi kender, dokumenterer til gengæld et væld af usædvanlige hændelser og fænomener, mens andre, som minimum, afslører noget ligeledes interessant, om datidens syn på samme. Faktisk er det allertidligste billede, der blev anvendt i den danske presse, et kobberstik af en udstoppet "basilisk" (bragt i avisen Extraodinaires Maanedlige Relationer i september 1674).

En af de største trends, var i den sammenhæng udstillingen, beskrivelsen og fortolkningen af dyr og mennesker, der af den ene eller anden grund, var blevet bemærkelsesværdigt misdannede ved fødslen. Går man helt tilbage til de tidligste danske aviser - om man vil, helt tilbage til de første flyveblade - ser man en kraftig tendens til, at tolke disse hændelser som varsler. Efterhånden som man bevæger sig frem i tiden, bliver historierne dog behandlet mere og mere som rendyrket curiosa, hvilket leder tankerne hen på en af de helt store litterære hjørnesten i min opvækst, En Skør, Skør Verden.

Her vil jeg bringe et lille eksempel på en sådan historie, fra månedsavisen Extraordinaire Relationer, september 1761, med en dertilhørende illustration, som jeg synes har en vis kunstnerisk kvalitet over sig, uden at det bliver for morbidt:

Til deres fornøjelse som elsker curiosa naturalia, har man ej vildet efterlade at slutte denne relation ved at berette, at ved Loppeholm i Sjælland er af en soe kastet 10 griise, hvoriblant haver været en vanskabning med et underlig hoved, og en tryne som en elephants snabel, hvilken levede 2de timer efter at den var kastet, og nu er at see udi Mad. Scharffenbergs Apotheque udi spiritu vini conserveret, hvorefter følgende tegning er taget, eftersom denne vandskabning bedre lader sig vise ved en aftegning end beskrivelse.
Hvem ved, måske findes denne mærkelige grisebasse stadig, et eller andet sted i det danske land. Man må i den forbindelse da håbe, at den har fået skiftet "vandet" et par gange siden.

No comments:

Post a Comment