Sunday, June 28, 2015

Flyvende Flæskesider Over København

Som Charles Fort demonstrerede for snart et århundrede siden, findes der stort set ikke den ting, eller det levende væsen, der IKKE på et tidspunkt i historien, er faldet ned fra himlen. I Skandinavien er der også masser af historier om "regnskyl" af maddiker, orme, blod og andet godt fra havet, der gennem årene er blevet bragt i aviserne. Alligevel er der visse tilfælde, der skiller sig drastisk ud fra mængden. Det er således nok ikke alle steder i verden, hvor man kan risikere at gå på gaden og se halve grise falde ned ovenfra. Men i København er dette sket mindst en gang, som en artikel i et nummer af Aftenbladet fra 1911, viser:
I Aftes skete der noget mærkeligt ved Nørrevold. Gaarden til Ejendommen Nr. 78 passeredes netop af en munter og trivelig Typograf, da der til hans Forfærdelse pludselig klaskede en flere Alen lang Flæskeside ned paa hans Ligtorne. Han vendte sit Blik mod Himlen, men dér oppe var ingen Tegn og underlige Gerninger at spore. Heller ikke andet Steds opdagede han noget levende Væsen, der kunde have sluppet den halve Gris løs. Naturligvis blev der stærkt Røre i Ejendommen, og i Aftenens Løb blev hele Kvarteret allarmeret. Selv langvejs fra kom man for at se på Grisen, men ingen, heller ikke de i Kvarteret boende Viktuallehandlere og lignende Borgere, kendte noget som helst til Dyret. Almindeligt gisnede man paa, at Flæskesiden var bleven stjaalet, at Tyven havde troet sig forfulgt, og at han derfor var ilet højt op i et Hus, fra hvis Gangvindue han kastede Grisen ned. Støtte for denne Formondning fandt man i en Omstændighed, at Grisen havde været indpakket i et R u l l e g a r d i n, der ved Stødet mod Gaardspladsen løsnede sig og fløj til Siden, altsaa bort fra F l æ s k e-Siden. Da der, trods alle Anstrengelser, ikke kunde findes nogen Ejermand til Grise-Halvdelen, maatte Politiet tage Affære, og det dejlige Flæsk — der var let saltet — anholdtes og førtes til Nørregades Politistation.Endnu i Formiddags havde Politiet ikke mægtet at løse Gaaden, og Grisens mystiske Tilsynekomst er endnu det opskræmmede Kvarters store Samtaleemne."


Aftenbladet, 3. juni 1911
Der er givetvis en menneskelig årsag at finde et sted, som bla.a. detaljen med rullegardinet afslører. Men da ingen nogensinde kom og afhentede dyret, kan vi kun gisne om, hvad der var den virkelige historie bag "fænomenet" . Ligeledes må det stå hen i det uvisse, om politiet kunne modstå fristelsen, til at smage en bid af denne dejlige, flyvende flæskeside.

No comments:

Post a Comment